انتشار فصلنامه کار آفرینی و تجهیزات پزشکی پاییز ۹۷
  شرکت نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی هر فصل فصلنامه نیامش را منتشر می کند و بصورت رایگان توزیع می گردد , درصورتیکه نیاز به کسب اطلاعات کارآفرینی و تجهیزات پزشکی دارید , لطفا آدرس دقیق خود را به همراه کدپستی و نام و نام خانوادگی  ...