طراحی و ساخت سیستم استریل با گاز اتیلن اکساید | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
طراحی و ساخت سیستم استریل با گاز اتیلن اکساید   این سیستم دارای محفظه متناسب با شرایط کار با گاز اتیلن اکساید بوده که محفظه آن دارای IP68 می باشد .به جهت دقت و حفاظت بیشتر در مقابل انفجار از شیرهای اکچوار با سینگال باد شده است . ،لول ...