خدمات | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی پیشرو در طراحی و ساخت و ایجاد کارخانه های  تولید تجهیزات پزشکی یکبار مصرف   -طراحي و مشاوره در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی  طراحي بنا و جاگزيني هر يک از بخش هاي کارخانه به جريان کار ...