افتخارات | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
 تندیس ها :  دارنده تندیس ستاره طلایی کیفیت در اجلاس پاریس در سال 2013 دارنده تندیس و نشان ستاره کیفیت از کشور فرانسه در سال 2013 دارنده تندیس و نشان کیفیت و تکنولوژی از آلمان در سال 2014 دارنده تندیس ستاره پلاتینیوم کیفیت و تکنو ...