افتخارات | شرکت نو ایده اندیشان ماشین سازی حسینی
   تندیس ها 1-دارنده تندیس ستاره طلایی کیفیت در اجلاس پاریس در سال 2013 2-دارنده تندیس و نشان ستاره کیفیت از کشور فرانسه در سال 2013 3-دارنده تندیس و نشان کیفیت و تکنولوژی از آلمان در سال 2014 4-دارنده تندیس ستاره پلاتینیوم کیفیت ...