گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1398/01/21 - 14:30
كد :71

آمادگی اداره نظارت بر تولید وکنترل کیفی تجهیزات پزشکی برای اجرای مصوبات کمیته تسهیل در فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی/ فرصت سه ماه تولیدکنندگان

رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی اعلام کرد:

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مهندس مختاری رییس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی گفت: پیرو مصوبات دومین جلسه کمیته تسهیل در فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی، منتشره در تاریخ 1397/12/27، اداره نظارت بر تولید وکنترل کیفی تجهیزات پزشکی آمادگی دارد جهت تسهیل در صدور پروانه ساخت، پس از رفع نقص موارد اعلام شده و تکمیل پرونده، ظرف مدت یک هفته اقدام به صدور پروانه ساخت نماید.

وی افزود: با توجه به مصوبات دومین جلسه کمیته تسهیل فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و لیست پرونده های دارای نقص جهت صدور پروانه ساخت که در خبر مورخ 1397/12/27 منتشر گردیده است، تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی حداکثر ظرف مدت سه ماه آتی فرصت دارند تا نسبت به ارسال نواقص اعلامی اقدام نمایند.

 مشاهده مصوبات دومین جلسه کمیته تسهیل فرآیند تامین و خبر 1397/12/27 در خصوص تعیین تکلیف پرونده های درخواست صدور پروانه ساخت دارای نواقصی

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*