تلفن 09123604026  آدرس جاده قديم کرج ( بزرگراه فتح )  کيلومتر يازده سه راه شهريار ایمیل ایمیل : 

دارنده تندیس برگزیده همایش روز جهانی دیابت
دارنده تندیس برترین تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی-دندانپزشکی و سلامت در سال هشتاد و نه
دارنده مدال برگزیده توسعه و زیر ساخت های اقتصاد ملی اسفند و نود
دارنده نشان برگزیده همایش ملی بهداشت تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی-دندانپزشکی نود و یک
دارنده تندیس چهره ماندگار درمان و سلامت ایران سال نود
دارنده تندیس برگزیده اولین جشنواره جایزه تعالی اقتصاد مقاومتی سال نود و یک
دارنده تندیس همایش بزرگان پزشکی و صنایع وابسته سال نود
دارنده تندیس اجلاس جهانی مدیریت برند در سال نود و یک
دارنده مدال جشنواره نشان حمایت موثر از کارآفرینان ایران سال نود و دو
دارنده تندیس دومین اجلاس نشان منتخب سال نود و دو
دارنده تندیس بین المللی بازاریابی و برندینگ اینترنتی سال نود و دو
دارنده تندیس استاندارد پلی به سوی بازار های جهانی سال نود و دو
دارنده تندیس کارآفرینان و فن آفرینان برجسته کشور سال نود و دو
دارنده تندیس پیشتازان کیفیت سال نود دو
دارنده تندیس نشان حمایت ملی سال نود دو
دارنده تندیس ستاره طلایی کیفیت در اجلاس پاریس در سال دوهزار و سیزده
دارنده نشان اجلاس مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی در سال نود و دو
دارنده تندیس کنگره شش شعار ملی ایران در سال نود و دو
دارنده تندیس مدیریت راهبردی و مدیریت ریسک در اجلاس کیش در سال نود و دو
دارنده تندیس ستاره پلاتینیوم کیفیت و تکنولوژی از اجلاس فرانکفورت در سال دوهزار و چهارده
دارنده تقدیر نامه  از همایش توسعه زیر ساخت های اقتصادملی سال نود
دارنده تقدیر نامه برای کسب امتیاز لازم جهت مدیر ارشد در جامعه کیفیت کشور در گروه ماشین الات سال نود و یک
دارنده گواهی نامه  سمینار مهندسی بحران از گروه مشارکتی لانیس سال نود و یک
دارنده تقدیر نامه  از جشنواره نشان ملی حمایت ملی سال نود و یک  
دارنده تقدیر نامه از نمایشگاه تجهیزات پزشکی-دندانپزشکی-ازمایشگاهی صنایع دارویی و خدمات سلامت سال نود و دو
دارنده گواهی نامه انجمن مدیریت ایران در اجلاس نشان منتخب و حوزه  مدیریت مدرن  نود و دو
دارنده گواهی نامه  موسسه اموزشی وپژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اجلاس نشان منتخب در حوزه مدیریت مدرن  نود و دو
دارنده گواهی نامه موسسه اموزش عالی ازاد گفتگو جهت همایش بین المللی بازاریابی و برندینگ اینترنتی سال نود و دو
تقدیر نامه همایش فن آفرینان و کارآفرینان برجسته ایران  سال نود و دو دارنده
تقدیر نامه از ستاد اجرایی دومین همایش پزشکی تجهیزات پزشکی و تولیدات دارویی سال نود دارنده
تقدیرنامه  از ستاد اجرایی  اولین همایش تولید رقابت بین الملل  سال نود و یک دارنده
دارنده تقدیرنامه از همایش استانداردها پلی به سوی بازارهای جهانی سال نود و دو
دارنده گواهی نامه بین المللی بازاریابی و برندینگ اینترنتی از طرف جناب اقای ماروین لیائو – جناب اقای بس ون بلد جناب اقای کریستین هاجسون- جناب اقای میکل دمیب اسوندسن سال نو ودو
دارنده تقدیرنامه نشان منتخب از موسسه عالی کسب وکار ماهان سال نود و یک
دارنده تقدیر نامه از اجلاس مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی
دارنده تقدیر نامه از گروه کارآفرینی مالزی در زمینه مدیریت راهبردی و مدیریت ریسک در سال نود دو
دارنده تقدیر نامه از کنگره شش شعار ملی ایران در سال نود و دو